Casa a Sant Martí

En aquesta reforma integral donem continuïtat a la casa obrint un forat al forjat de la planta primera.

Enderroquem tots els envans i foradem alguna paret mestra per aconseguir espais més oberts i amb més llum.

Decapem i donem visibilitat a les viguetes de fusta d’origen.

Donem visibilitat parcialment a la coberta de la casa dins l’habitació de matrimoni.

Donem continuïtat al paviment de terrassa i planta baixa amb una solera correguda de formigó.

Per tal d’aconseguir més llum a la part central de la casa, no fem arribar els envans fins el sostre.

Totes les instal·lacions també s’han fet de nou.

Esperem que us agradi!!!